Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
04/CT-VKSTC Chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao
12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TƯƠNG TRỢ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ DO BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP - BỘ NGOẠI GIAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Bộ Tư pháp
09/2016/AL Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Tòa án nhân dân tối cao
07/2016/AL Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991. Tòa án nhân dân tối cao
29/CT-TTg CHỈ THỊ 29/CT-TTG NĂM 2016 XỬ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG, QUÁ HẠN KIỂM ĐỊNH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chính phủ
135/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 135/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Chính phủ
115/2016/NĐ-CP Nghị định 115/2016/-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành Chính phủ
100/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT LUẬT QUẢN THUẾ Chính phủ
06/2016/AL Án lệ số 06/2016/AL về vụ ánTranh chấp thừa kế Tòa án nhân dân tối cao
05/2016/AL Án lệ số 05/2016/AL về vụ ánTranh chấp di sản thừa kế Tòa án nhân dân tối cao
04/2016/AL Án lệ số 04/2016/AL về vụ ánTranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tòa án nhân dân tối cao
02/2016/AL Án lệ số 02/2016/AL về vụ ánTranh chấp đòi lại tài sản Tòa án nhân dân tối cao
20/2015/TT-BTP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh số 23/2015/-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ chứng thực hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp
107/2015/QH13 Về thực hiện chế định Thừa phát lại Quốc hội
91/2015/QH13 Bộ luật dân sự 2015 Quốc hội
82/2015/NĐ-CP Nghị định 82/2015/-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ Chính phủ
68/2015/NĐ-CP Quy định đăng Quốc tịch đăng các quyền đối với tàu bay Chính phủ
10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo Chính phủ
34/2014/QĐ-TTg Quy định Tiêu chuẩn , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Thủ tướng chính phủ
31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một Sứ điều biện pháp thi hành Luật trú Chính phủ