26/12/2016     |      326

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Số hiệu 10/2012/QH13
Trích yếu BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 18/06/2012
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Lao động
Đơn vị ban hành Quốc hội
Người ký Quốc hội
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật