13/09/2016     |      490

Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp

Số hiệu 20/2015/TT-BTP
Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 29/12/2015
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Lĩnh vực Dân sự
Đơn vị ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Nguyễn Khánh Ngọc
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật