22/03/2018     |      448

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH

Số hiệu 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Trích yếu THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 22/12/2017
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tố tụng hình sự
Đơn vị ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký VKSNDTC
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật