09/04/2018     |      195

VĂN BẢN HỢP NHẤT 08/VBHN-VPQH NĂM 2017 VỀ HỢP NHẤT LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH

Số hiệu 08/VBHN-VPQH
Trích yếu VĂN BẢN HỢP NHẤT 08/VBHN-VPQH NĂM 2017 VỀ HỢP NHẤT LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 12/12/2017
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Luật quốc tế
Đơn vị ban hành Văn phòng Quốc hội
Người ký VP Quốc hội
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới