Thứ tư, ngày 31/08/2016

Danh mục

Trang địa phương

sbn1

sbn2

sbn3

sbn4

Liên kết ngoài

Zy

sopy

sy

Quản lý án hình sự

x

Vướng mắc khi thực hiện kiểm sát việc xét miễn, giảm tiền thi hành án

10:39 | 31/05/2013

Công tác xét miễn, giảm tiền thi hành án đối với các khoản thu nộp Ngân sách nhà nước là một trong những nội dung thuộc về công tác “Thi hành án” nói chung. Hàng năm, thông qua việc xét miễn, giảm tiền thi hành án mà tỷ lệ giải quyết về việc cũng như về tiền tăng lên đáng kể, do đó, công tác này có ý nghĩa không nhỏ trong hoạt động thi hành án. Trong thực tế, quá trình kiểm sát việc xét miễn, giảm tiền thi hành án còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc, điều đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm sát thi hành án. Một trong những vướng mắc ở địa phương gặp phải đó là: Kiểm sát các điều kiện để được xét miễn, giảm tiền thi hành án.


Theo quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thì những khoản tiền thu nộp Ngân sách nhà nước, nếu đủ thời hạn quy định tại điểm a, b khoản 1, khoản 2 của Điều luật sẽ được xét miễn thi hành án. Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 10 ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Bộ Công an – VKSNDTC - TANDTC (gọi tắt là Thông tư 10). Cụ thể:

Tại Điều 2 của Thông tư 10 quy định: Các khoản thuộc diện được xét, miễn giảm thi hành án

1. Phần tiền phạt còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS;

2. Phần tiền phạt còn lại theo quy định tại khoản 3 Điều 76 BLHS;

3. …các khoản tiền phạt khác được xác định trong bản án, quyết định ....

Tiền phạt trong 3 khoản trên có gì khác nhau?

Thuật ngữ “các khoản tiền phạt khác” quy định tại khoản 3 nêu trên là các khoản tiền phạt nào? Nếu hiểu “các khoản tiền phạt khác” ở đây là tiền phạt bổ sung… thì “tiền phạt” quy định tại khoản 1 Điều này phải chăng là hình phạt chính? Điều đó có nghĩa là tiền phạt quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS là hình phạt chính.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS thì: “Người bị kết án phạt tiền… nếu lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra…thì được xét miễn chấp hành hình phạt”.

Thuật ngữ kết án phạt tiền theo quy định trên được hiểu là hình phạt chính hay bao gồm cả hình phạt bổ sung? Vấn đề này có nhiều quan điểm khác nhau:

Quan điểm thứ nhất cho rằng, cụm từ kết án phạt tiền quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS chỉ nói đến hình phạt chính bằng tiền, bởi vì nói đến kết án là nói đến hình phạt chính, còn hình phạt bổ sung bằng tiền không thuộc trường hợp quy định tại điều khoản này, do đó, hình phạt bổ sung bằng tiền sẽ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 10 là các khoản tiền phạt khác. Từ cách hiểu này, những người bị phạt bổ sung bằng tiền khi không có tài sản để thi hành án (mà không cần điều kiện lâm vào hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn…) thì khi hết thời hạn quy định tại điểm a, b khoản 1, 2 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự là đủ điều kiện để được xét miễn thi hành án theo như hướng dẫn tại Thông tư số 10.

Quan điểm thứ hai cho rằng, thuật ngữ kết án phạt tiền theo khoản 2 Điều 58 BLHS là nói đến cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung bằng tiền. Do đó, tiền phạt được xác định trong bản án dù là hình phạt chính hay hình phạt bổ sung đều phải tuân thủ điều kiện xét miễn quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS. Người phải thi hành án phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS mới được xét miễn.

Vậy, theo quan điểm thứ hai, thì các hình phạt khác được nói đến tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 10 sẽ là các hình phạt nào?

Do có nhiều cách hiểu khác nhau về khoản 2 Điều 58 BLHS và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 10/2010 hướng dẫn việc xét miễn giảm thi hành án, dẫn đến việc trong thực tế có nhiều trường hợp người phải thi hành án phải thi hành khoản tiền phạt bổ sung nhưng không có tài sản để thi hành, họ có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư số 10/2010 nhưng không được xét miễn. Lý do là bởi còn tồn tại quan điểm “hình phạt tiền bổ sung họ đang phải thi hành thuộc trường hợp kết án phạt tiền quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS” nên họ còn phải có thêm điều kiện: Không có tài sản vì lâm vào hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, ốm đau, bệnh tật như quy định tại khoản 2 Điều 58 BLHS. Trong thực tiễn những trường hợp thỏa mãn được đầy đủ các điều kiện tại khoản 2 Điều 58 BLHS là rất ít, dẫn đến án tồn đọng nhiều năm không thi hành được, cũng không có cách giải quyết.

Cho đến thời điểm này, chưa có văn bản nào hướng dẫn chi tiết về Điều 58 BLHS. Thực tế vẫn đang “treo” các việc thi hành án có dạng như trên để chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết. Tác giả mạnh dạn đưa ra trao đổi với bạn đọc, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để công tác kiểm sát thi hành án được tốt hơn. 


Ths. Hà Thị Vân Anh - nguồn: tapchikiemsat.org.vn


Gửi bình luận của bạn:

Các bài cùng chủ đề

Các tin mới
Các tin khác

Xem bài trước Xem bài theo tháng» Xem bài sau