Chủ nhật, ngày 28/08/2016

Danh mục

Trang địa phương

sbn1

sbn2

sbn3

sbn4

Liên kết ngoài

Zy

sopy

sy

Quản lý án hình sự

x

“Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ quan, đơn vị”

07:02 | 05/09/2012

BBT: Thực hiện chương trình công tác năm 2012, ngày 30 tháng 9 năm 2012, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học: Thực trạng, những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng Đảng viên.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh có bài tham luận “Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ quan, đơn vị”. Trang thông tin điện tử tổng hợp VKSND tỉnh Bắc Ninh đăng tải toàn văn bài tham luận của đồng chí để bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

 

VT Long

Đ/c Nguyễn Tiễn Long - TUV, BTĐU, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh

 

 

“Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ quan, đơn vị”

 

1. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy ở cơ quan, đơn vị

Cấp ủy cơ quan, đơn vị cần xác định: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chính là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được giao. Công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng, của cấp ủy cơ sở, đó còn là thước đo đánh giá chất lượng, kết quả công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và là cơ sở có tính chất quyết định để đánh giá tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị là việc lãnh đạo cán bộ, công chức, trước hết là từng Đảng viên, đề cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, theo đúng đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được thể hiện bằng việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác chuyên môn được giao.

2. Để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy ở cơ quan, đơn vị, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

2.1. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy

Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị là người có thẩm quyền cao nhất, trách nhiệm lớn nhất trong cấp uỷ, cơ quan, đơn vị về việc triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm, ý thức gương mẫu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có tác dụng thúc đẩy và tạo ra động lực cho cán bộ, Đảng viên trong đơn vị noi theo.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị là người chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Là người tổ chức điều hành, triển khai mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị theo nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự là hạt nhân xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trên cơ sở vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ vai trò cá nhân với nhiệm vụ được giao và có uy tín, được tập thể tin cậy. Người đứng đầu phải thường xuyên thực hiện tốt việc phê và tự phê bình để sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, sử dụng đấu tranh phê và tự phê bình để xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như cán bộ, đảng viên. Phải tạo ra được môi trường công tác dân chủ, công khai, minh bạch để cán bộ, đảng viên có điều kiện chỉ ra khuyết điểm, cái sai của người đứng đầu.

Trong mọi hoạt động, người đứng đầu phải là người gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm với công việc, để toàn cơ quan, đơn vị noi theo. Muốn phát huy và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết tự bản thân người đứng đầu phải xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trước tập thể. Trong công tác, luôn chủ động vạch ra chương trình, kế hoạch cho cơ quan đơn vị, sáng tạo trong công tác, lãnh chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; đánh giá, bố trí và sử dụng đúng cán bộ nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo quản lý của mình.

Để phát huy tốt thẩm quyền, trách nhiệm, trong công tác lãnh đạo, quản lý đòi hỏi người đứng đầu ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải có trình độ chính trị và năng lực chuyên môn cao; phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng; phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, lối sống lành mạnh, giản dị. Người đứng đầu phải biết tôn trọng, động viên, phát triển và sử dụng sức mạnh, trí tuệ tập thể vào việc thực hiên nhiệm vụ. Phải rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của mình trong mọi công việc được giao.

2.2. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đẩy mạnh phê và tự phê bình, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Nguyên tắc tập trung dân chủ chính là điều kiện bảo đảm cho các tổ chức có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất về ý chí và hành động, và phát huy tốt nhất tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, giữ đúng định hướng chính trị. Thực tế cho thấy, ở đâu vận dụng đúng nguyên tắc tập trung dân chủ thì ở đó có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy được vai trò của tổ chức Đảng. Việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị đồng thời giúp phòng ngừa và đấu tranh, chống quan liêu, tham ô, lãng phí, do vậy việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Việc thực hiện đẩy mạnh phê và tự phê bình giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng thấy rõ những ưu, khuyết điểm để phát huy và khắc phục sửa chữa, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ; các tổ chức đảng trong sạch, nâng cao sức chiến đấu và uy tín trước nhân dân. Để thực hiện tốt việc phê và tự phê bình đòi hỏi các cấp ủy đảng phải tiến hành một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, tránh tình trạng làm hình thức hoặc lợi dụng phê bình để nhằm mục đích cá nhân. Đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan đơn vị cần liên hệ theo chức trách được giao, tự phê bình một cách thẳng thắn, dám nhìn vào sự thật và nói sự thật, đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, chân thành. Đối với lãnh đạo cấp ủy hoặc lãnh đạo cơ quan đơn vị cần tiếp thu những ý kiến phê bình trên tinh thần cầu thị, cầu tiến bộ, không được trù dập hoặc tìm cách đối phó, phải làm gương phê bình nghiêm túc để cấp dưới mạnh dạn góp ý phê bình.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ta coi trọng, Đảng đã xác định: kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng; không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã góp phần giúp các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa sai phạm.

2.3. Đổi mới về nội dung ban hành nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác của cấp ủy, bám sát giải quyết những vấn đề thiết thực, hiệu quả phục vụ việc lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Cấp ủy các cấp cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng. Quá trình quán triệt, học tập bảo đảm đúng, đủ nội dung đồng thời phải đi sâu phân tích các vấn đề trọng tâm, những nội dung mới, nhất là những tổng kết, bài học kinh nghiệm.

Đổi mới, sáng tạo, trong việc ban hành các nghị quyết, trong việc xây dựng các chương trình hành động, chương trình công tác của cấp uỷ, bám sát giải quyết những vấn đề thiết thực, bảo đảm ngắn, gọn, dễ vận dụng thực hiện, chống hình thức, giáo điều. Nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung hành động, thời gian theo từng nội dung xác định của cấp ủy với những chỉ tiêu, biện pháp, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cụ thể. Coi trọng tính thiết thực, hiệu quả trong quá trình học tập, triển khai nghị quyết, gắn với thực tiễn địa phương và đặc biệt là phải bám sát, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị nhằm bảo đảm cho việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở đơn vị mình.

2.4. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt Chi bộ. Lãnh đạo cấp ủy, trước hết là bí thư phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt của Chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biển. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết.

Tăng cường các kỳ sinh hoạt theo chuyên đề để cán bộ, đảng viên có điều kiện thảo luận, nghiên cứu sâu những vấn đề đặt ra trong phạm vi lãnh đạo của cấp ủy, nhất là những chuyên đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí thệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo, khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, từ đó bảo đảm việc lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Cần tạo ra bầu không khí dân chủ thảo luận, tranh luận, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, coi đó là chế độ thường xuyên. Cấp uỷ, bí thư chi bộ tôn trọng trí tuệ tập thể, lắng nghe, chắt lọc thông tin từ những ý kiến khác nhau để có kết luận đúng, phục vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

 

Nguyễn Tiến Long – TUV, BTĐU, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh


Gửi bình luận của bạn:

Các bài cùng chủ đề

Các tin mới
Các tin khác

Xem bài trước Xem bài theo tháng» Xem bài sau