Thứ bảy, ngày 27/08/2016

Danh mục

Trang địa phương

sbn1

sbn2

sbn3

sbn4

Liên kết ngoài

Zy

sopy

sy

Quản lý án hình sự

x

Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm

14:40 | 20/09/2012
Vừa qua Vụ khiếu tố, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành kiến nghị số 09/KN-VKSTC-V7 yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:


Thực hiện Quyết định số 416 ngày 3/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên; Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân tối cao có sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy như sau:

Trong thời điểm từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2012, tình hình khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tương đối ổn định; khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm phần lớn được tiếp nhận qua đường bưu điện và thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; không có tố giác, tin báo về tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm chủ yếu liên quan đến các loại án như: vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm... Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban giám đốc Công an tỉnh cũng như của lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp, đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm đã cơ bản được xử lý, giải quyết

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp:

Ưu điểm: Ban giám đốc và Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp đối với cơ quan CSĐT hai cấp tỉnh Phú Yên, cụ thể: Tổ chức tập huấn để quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của liên ngành tư pháp Trung ương và của ngành Công an liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tố giác, tin báo về tội phạm như, Thông tư liên tịch số 02 ngày 10/8/2005, Thông tư số 01 ngày 1/7/2005, Thông tư số 63 ngày 29/12/2010, Thông tư số 50 ngày 11/7/2011…; thường xuyên chấn chỉnh, yêu cầu Cơ quan Điều tra hai cấp tăng cường quản lý về công tác này; chú trọng tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, giao ban, hội thảo trong ngành Công an và với Viện kiểm sát cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được những kết quả tích cực. Đơn gửi đến đều được ghi chép vào sổ tiếp nhận, các cột mục, tiêu chí trong sổ ghi tương đối đầy đủ; phân loại đơn chính xác giữa đơn thuộc thẩm quyền và đơn không thuộc thẩm quyền, giữa đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đề nghị; những đơn không thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chuyển cấp huyện đều có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; trường hợp đơn phức tạp, có khiếu kiện gay gắt, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã có chỉ đạo, phân công Điều tra viên nghiên cứu, đề xuất hướng chỉ đạo cơ quan CSĐT cấp huyện giải quyết; đơn không thuộc thẩm quyền sau khi được xử lý chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đều có thông báo cho người gửi đơn hoặc cơ quan chuyển đơn biết; việc chuyển đơn đều được lập hồ sơ lưu theo địa bàn từng huyện để theo dõi; những trường hợp khiếu nại phức tạp đã có sự trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát về đường lối xử lý, giải quyết; một số trường hợp khiếu nại bức xúc, kéo dài, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đề xuất thành lập Đoàn liên ngành tư pháp cùng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, thông qua biện pháp này đã giải quyết dứt điểm khiếu nại đối với 6 trường hợp.

Những thiếu sót, hạn chế:

Việc tiếp nhận đơn tuy đã được ghi chép vào sổ, nhưng còn ghi chung việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo với đơn tố giác, tin báo tội phạm trong cùng một sổ. Như vậy là chưa khoa học, dẫn đến việc thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo và theo dõi kết quả giải quyết sẽ khó khăn.

Hầu hết đơn tiếp nhận đều là đơn khiếu nại về tư pháp không thuộc thẩm quyền cơ quan CSĐT Công an tỉnh, nhưng phần lớn lại được đơn vị làm phiếu chuyển thẳng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, như vậy là không đúng quy định tại điểm a, tiểu mục 1.3, mục 1, phần II Thông tư liên tịch số 02 ngày 10/8/2005 của liên ngành tư pháp Trung ương (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 02).

Một số trường hợp xử lý đơn trong lĩnh vực quản lý hành chính chưa đúng quy định tại khoản 5, Điều 6 Nghị định 136 ngày 14/11/2006 của Chính phủ.
 
Một số trường hợp khiếu nại quyết định tố tụng của cơ quan CSĐT Công an cấp huyện nhưng người khiếu nại không gửi quyết định tố tụng bị khiếu nại kèm theo đơn; khi tiếp nhận, cán bộ nghiên cứu, xử lý đơn chưa yêu cầu người khiếu nại gửi bổ sung các quyết định tố tụng bị khiếu nại để xác định chủ thể ký quyết định tố tụng, từ đó xác định chính xác chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại để chuyển đơn, mà đã chuyển ngày đơn theo phán đoán chủ quan của mình, như vậy là chưa đảm bảo tính chính xác khi xử lý đơn.

Việc xử lý đơn chuyển cấp huyện tuy có lập hồ sơ lưu và phân biệt theo địa bàn huyện, nhưng chưa tách riêng hồ sơ khiếu nại, tố cáo với hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm.

Về việc quản lý nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo của cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với cơ quan CSĐT Công an cấp huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy đã được triển khai thực hiện, nhưng có nơi, có lúc chưa thường xuyên, dẫn đến một số trường hợp chưa nắm được cụ thể kết quả giải quyết của cấp huyện, một số trường hợp cấp dưới giải quyết khiếu nại không ban hành quyết định giải quyết nhưng chưa kịp thời nhắc nhở để khắc phục. Có trường hợp chỉ đạo cơ quan CSĐT cấp dưới giải quyết chưa đúng quy định.

Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm:
 
Ưu điểm: Công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên trong thời gian qua được Thủ trưởng Cơ quan điều tra quan tâm chỉ đạo sát sao, do vậy hầu hết tố giác, tin báo về tội phạm đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, chất lượng, hiệu quả công tác này ngày càng được nâng cao. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức thường trực để tiếp nhận tố giác và tin báo về tội phạm theo từng bộ phận nghiệp vụ. Các tố giác, tin báo về tội phạm đều được ghi chép đầy đủ, kịp thời trong sổ tiếp nhận và sổ thụ lý. Về cơ bản, các tố giác, tin báo về tội phạm đã được phân loại và xử lý theo quy định, những tin không thuộc thẩm quyền được chuyển cho Cơ quan điều tra Công an cấp huyện và các cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền, hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Việc giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm: Ngay sau khi tiếp nhận, phân loại, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra phân công Điều tra viên kiểm tra, xác minh nguồn tin; qua đó nhiều tin báo được xử lý kịp thời. Trong kỳ kiểm sát, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự 32 vụ/33 tin báo, nhiều nguồn tin tuy không có đủ căn cứ để khởi tố về hình sự, nhưng qua việc giải quyết đã có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn. Nhìn chung việc giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên giải quyết trong thời hạn luật định; kết thúc kiểm tra, xác minh nguồn tin đã ra một trong các quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự; sau khi có kết quả giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm đã thông báo cho cơ quan, tổ chức báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết theo quy định của pháp luật.

Thiếu sót, tồn tại:

Về thời hạn giải quyết, còn có trường hợp quá thời hạn quy định nhưng vẫn chưa có quyết định giải quyết.

- Về nội dung giải quyết tố giác về tội phạm, có trường hợp chưa giải quyết dứt điểm hành vi bị tố giác.

- Việc theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã chuyển cho Cơ quan điều tra cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền có trường hợp chưa triệt để.

Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm:

- Các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố còn nhiều bất cập như: quy định thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phù hợp, nhất là đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành; quy định thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chưa phù hợp với những vụ việc phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc phải chờ kết quả giám định. Các quy định của pháp luật hình sự về một số loại tội danh chưa cụ thể dẫn đến khó khăn trong quá trình giải quyết tin báo, tố giác như: việc người bị hại từ chối giám định trong tội Cố ý gây thương tích; khái niệm thế nào là “thủ đoạn gian dối” và “bỏ trốn” trong tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… Điểm b, tiểu mục 1.4, mục 4, Điều 5 Thông tư số 63 ngày 29/12/2010 của Bộ Công an hướng dẫn việc xử lý đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự quy định việc chuyển đến Viện kiểm sát đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an là không phù hợp với quy định tại điểm a, tiểu mục 1.3, mục 1, phần II Thông tư liên tịch số 02 của Liên ngành tư pháp Trung ương và mâu thuẫn với khoản 1, Điều 6 của chính Thông tư số 63 nêu trên.

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng mặc dù các vụ việc đã được các Cơ quan điều tra giải quyết đúng pháp luật, nhưng vẫn khiếu kiện gay gắt, kéo dài, thậm chí khiếu kiện vượt cấp để gây áp lực. Một số người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu nại không đúng, tố cáo sai sự thật gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra; một số người khác lại có thái độ bất hợp tác, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra trong hoạt động giải quyết tin báo, tố giác…

- Các vụ án ngày càng tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp, trong khi lực lượng Điều tra viên còn mỏng, phải tập trung giải quyết án, nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tố giác, tin báo về tội phạm.

- Chưa có hướng dẫn hệ thống sổ, biểu mẫu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm dẫn đến việc thực hiện các công tác này ở cơ quan điều tra các cấp còn lúng túng, không thống nhất.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm có Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tuy đã có đơn vị làm đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý, theo dõi, đôn đốc và quản lý việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tố giác, tin báo (PC44); tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo và tin báo, tố giác việc tiếp nhận, phân loại, xử lý không qua đơn vị đầu mối, dẫn đến việc theo dõi, đôn đốc và quản lý chưa được chặt chẽ.

- Lực lượng cán bộ làm công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và quản lý việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm chưa ổn định, còn kiêm nhiệm; việc nghiên cứu, vận dụng các quy định của pháp luật để đề xuất, tham mưu lãnh đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tố giác, tin báo còn hạn chế.

- Mối quan hệ giữa cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tuy đã có các Quy chế phối hợp liên ngành nhưng việc triển khai chưa toàn diện trên các lĩnh vực.

Để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện đúng quy định của pháp luật; Căn cứ Điều 6 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên một số nội dung sau:

1. Tổ chức khắc phục những tồn tại đã nêu trên; chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp rà soát lại những khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận, thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng còn có vi phạm để có kế hoạch xử lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định; trên cơ sở đó, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời đối với cá nhân, đơn vị có liên quan.

2. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm.

3. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp cần tập trung vào đơn vị đầu mối; tại mỗi đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp nên bố trí ổn định cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chuyên sâu làm công tác quản lý việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm.

4. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan Điều tra cùng cấp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tố giác, tin báo về tội phạm.
Theo nguồn: vksndtc.gov.vn

Gửi bình luận của bạn:

Các bài cùng chủ đề

Các tin mới
Các tin khác

Xem bài trước Xem bài theo tháng» Xem bài sau