• Kiểm sát viên viết

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
15:28 16/01/2017
Ngày 01/01/2002, tôi được phân công về công tác tại VKSND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, từ đó đến nay trải qua 15 năm, được lãnh đạo đơn vị phân công ở nhiều khâu công tác, bản thân luôn cố găng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2010, sau khi được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, tôi được lãnh đạo đơn vị phân công công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm
Một số vấn đề về người làm chứng và bảo vệ người làm chứng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam
16:52 09/01/2017
Kế thừa Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, chế định người làm chứng được Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 hoàn thiện và phát triển thêm quy định về quyền của người làm chứng
Kỷ niệm về một vụ án
15:17 05/01/2017
Vậy là một mùa xuân nữa lại về! khi đang ngồi trong phòng làm việc, được anh em văn phòng mang những cuốn lịch ngành, lịch bàn năm 2017 đến. Nhớ lại ngày này năm ngoái, cũng vào dịp những ngày giáp tết, mọi người đều tất bật công tác chuẩn bị cho ngày tết, riêng tôi thì bận rộn với một vụ án.
Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong vụ án có đồng phạm.
15:16 07/12/2016
Trong hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985, vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chỉ được quy định trong một số văn bản pháp lý đơn hành.
Một số giải pháp “Nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra các vụ án hình sự”
08:14 10/11/2016
Để tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 06/12/2013 Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 06 trong đó xác định mục tiêu và đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có nhiệm vụ “Viện kiểm sát các cấp chủ động, tích cực đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm có căn cứ, sát với nội dung vụ án”.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều