Tháng bảy về gọi những thanh âm
Ngôi sao vàng ánh lên ngàn lấp lánh
Cánh cửa nhỏ hé mình yên lặng
Người cán bộ suy tư gánh hồ sơ

Tháng bảy rồi người kiểm sát ơi
Nghe đâu đó hơi thở dài trong nắng
Nắng vòng vọt nhuộm kẽ áo xanh lặng
Nắng nhuộm cả màu da những hiện trường

Đất nước mình giờ lắm những gian nan
Đời thường chồng chéo án muôn vàn
Người vẫn đấu tranh tìm công lý
Áo màu có nhạt, vững quân hàm

Nhiệm vụ công tố khoác trên vai
Người suy tư lý tình sao cho phải
Người tự nhủ lượng hình cao hay thấp
Cũng một lòng quyết chí không phai

Tháng bảy về người có nhớ không?
Năm tám năm bảo vệ lẽ công bằng

Nếu được chọn một màu tôi yêu thích

Xin trọn đời này một màu xanh.Nguyễn Thị Thúy - Viện KSND TP. Bắc Ninh