Chiều ngày 27/9/ 2018, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Từ Sơn khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 19. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo của tất cả các cơ quan ban ngành, đoàn thể gồm: đại diện tỉnh ủy, thường trực thị ủy, UBND, HĐND thị xã Từ Sơn, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Từ Sơn do đồng chí Trần Quang Huy - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

 Tại phiên họp, các đồng chí trong BCH đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp cụ thể 3 tháng cuối năm 2018. Hội nghị đã đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan tư pháp trên địa bàn thị xã nói chung và cá nhân các đồng chí tham gia vào quá trình giải quyết vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Tam Sơn ngày 24/01/2018 nói riêng.

Các đồng chí được UBND thị xã Từ Sơn trao tặng giấy khen

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn đã nêu bật những thành tích của các cơ quan tiến hành tố tụng thị xã Từ Sơn. Đồng chí nhấn mạnh, vai trò, vị trí, kết quả công tác của VKSND thị xã Từ Sơn trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành và phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án để giải quyết vụ án Đỗ Công Đương cùng đồng phạm phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Đồng chí Chủ tịch UBND đã tặng giấy khen, khen thưởng 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, truy tố, xét xử vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Tam Sơn. VKSND thị xã Từ Sơn có 03 đồng chí vinh dự được Chủ tịch uỷ ban nhân dân thị xã Từ Sơn tặng giấy khen gồm: đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương – Phó viện trưởng; đồng chí Nguyễn Cao Khải – Kiểm sát viên và đồng chí Ngô Thị Lan Hương – Kiểm sát viên. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần vô cùng quý giá đối với 03 đồng chí được nhận Giấy khen nói riêng và với tập thể các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên và Cán bộ VKSND thị xã Từ Sơn nói chung trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Ngô Thị Lan Hương – Kiểm sát viên VKSND thị xã Từ Sơn