• Nghiên cứu, trao đổi

Một số quy định mới của Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
14:47 22/10/2018
Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT về việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều