CV 1190 BTGTU gửi Đề cương TT Ngày TT Quân tình nguyện Lào và 30 năm TT Hội CCB VN.pdf

xem trực tiếp đề cương tại đường link dưới đây

http://dbkcqdnbacninh.vn/dukdoanhnghiep/1298/31384/54547/280775/Van-ban---Tu-lieu/Cong-van-1190-CV-BTGTU-ve-De-cuong-TT-70-nam-Ngay-truyen-thong-Quan-tinh-nguyen-va-Chuyen-gia-VN-tai-lao-va-30-nam-Ngay-TT-Hoi-CCB-VN.aspx