Cục thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xây dựng phần mềm thống kê 6 tháng và 12 tháng, đề nghị các đơn vị tải về theo các địa chỉ trên đây để cài đặt và sử dụng :

Các file tải về này đều dưới dạng các file nén, trước khi cài đặt phải giải nén và chọn file setup trong đó để cài đặt.


 

 Tên Biểu thống kêTên file Tải về

VKSND Cấp tỉnh

 

VKSND Cấp huyệnCập nhật ngày
1- Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự: Biểu 1A-KSĐT/2009, Biểu 1B- KSĐT/2009, Biểu 1C- KSĐT/2009;Biểu 7-HSTĐ/2009;Biểu 9-MKT/2009. Bieu 1A,1B,1C,7,9 (B179).060111 Tải về  Tải về 17/4/2012
  2- Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam  (Biểu 2-KSGG/2009); b2_09  Tải về  Tải về 06/01/2011
3- Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự: A - Thống kê số vụ và số bị cáo (Biểu 4A-KSXXST/2009);(Biểu 4B-KSXXST/2009);Bieu4A4B Tải vềTải về01/03/2011
4- Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự: A- Thống kê số vụ và bị cáo (Biểu 5A-KSXXPT/2009);(Biểu 5B- KSXXPT/2009);Bieu5a5b_2009 Tải về
5- Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét lại các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật: A- Thống kê số bị cáo đã xét xử (Biểu 6A-XXGĐT/2009);(Biểu 6B-XXGĐT/2009)Bieu6A6B_2009 Tải về
6- Thống kê kiểm sát thi hành án hình sự (Biểu  8-THAHS/2009)b8_09 Tải vềTải về06/01/2011
7- Thống kê khởi tố, xử lý, xét xử sơ thẩm người chưa thành niên (Biểu 10-CTN/2009);b10_09 Tải vềTải về25/12/2010
8. Thống kê kiểm sát giải quyết sơ thẩm các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động (Biểu  11A-STDS/2009;Biểu 13A-STKT/2009;Biểu 14A-STLĐ/2009sothamds09 Tải vềTải về15/08/2011
 9. Thống kê kiểm sát giải quyết phúc thẩm các vụ, việc dân sự, HNGĐ, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động (Biểu 11B-PTDS/2009);Biểu  12B-PTHC/2009;Biểu 13B-PTKT/2009;Biểu 14B-PTLĐ/2009Bieu11B_12B

   13B_14B

Tải về
 10. Thống kê công tác kiểm sát theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm các các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động ( Biểu  11C-GĐT-TTDS/2009)Biểu  13C-GĐT,TTKT/200; Biểu  14C-GĐT,TTLĐ/2009gdtds09Tải về
11. Thống kê kiểm sát giải quyết sơ thẩm các vụ án hành chính (Biểu  12A-STHC/2009);b12_09Tải về
12. Thống kê giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính (Biểu  12C-GĐT,TTHC/2009);Bieu12C Tải về
13. Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND (Biểu 16-KNTC/2009);b16_09 Tải vềTải về25/12/2010
14. Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự và các loại án khác (Biểu 17-THADS/2009);b17_09 Tải vềTải về25/12/2010
15. Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản (Biểu 18-PSDN/2009);b18_09 Tải vềTải về25/12/2010
16. Thống kê tháng mẫu 2009thang09Tải vềTải về5/6/2012
17. Trả hồ sơ điều tra bổ sung 2009 trahoso_09 Tải về Tải về02/01/2011
18. Phụ lục nghiệp vụPhuLucNghiepVu Tải về
19. Phụ lục liên ngànhPhulucliennganhTải về
20. Từ điển thông tin chungTuDienChung Tải vềTải về15/01/2011
21. Phần mền truyền dữ liệuFTP_2010Tải vềTải về27/12/2011
22. Phần mềm Báo cáo tuầnbaocaotuan_2009Tải vềTải về15/08/2011
23. Phần mềm thư viện thống kê tội phạmthuvienTải vềTải về
24. Thống kê tội phạm phần sơ thẩmsothamTải vềTải về


MỘT SỐ LƯU Ý SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Phần mềm Thống kê mới được xây dựng cho các đơn vị của 3 cấp. Trong phần mềm mới có một số sửa đổi như sau :

1    Các phần mềm cấp tỉnh sẽ để trong nhóm Thống kê cấp tỉnh; Các phần mềm cấp huyện sẽ để trong nhóm Thống kê cấp huyện.
2    Chương trình và dữ liệu của các biểu của cấp tỉnh đặt tại thư mục C:\\TKDP + “tên biểu”+”09”. Chương trình và dữ liệu của các biểu của cấp huyện đặt tại thư mục C:\\HUYEN + “tên biểu”+”09”
3    Đối với các phòng Thống kê tội phạm các tỉnh sử dụng phần mềm cấp tỉnh để sử dụng
4    Đối với các phòng nghiệp vụ và các VKSND cấp huyện sử dụng phần mềm cấp huyện. Các file dữ liệu sinh ra các file có đuôi là “f”+”mã đơn vị”. Đối với các phòng cấp tỉnh “mã đơn vị”>=50 đối với cấp huyện “mã đơn vị”<50
5    Báo cáo tuần trong thời gian tới sẽ chuyển phiên bản mới. Vì vậy các nơi vẫn sử dụng phần mềm FTP4_2009 và FTP3_2009 để truyền báo cáo tuần. Khi nào sử dụng báo cáo tuần mới sẽ sử dụng FTP3_2010 và FTP4_2010 để truyền dữ liệu
6    Phần mềm truyền sử dụng được trên các loại đường truyền với điều kiện truyền theo giao thức ftp. Đối với phần mềm truyền ftp3 cần phải tạo FTP server trên máy chủ của VKSND cấp tỉnh để nhận dữ liệu.

Trong quá trình đóng gói có thể có sơ xuất các đơn vị phản ánh chúng tôi sẽ chỉnh sửa kịp thời. Bởi vậy đề nghị các đơn vị xem và cập nhật bản mới nhất. Hiện nay một số sự thay đổi như sau :
6    Biểu số 10 đã được đưa lên
7    Biểu 18 cấp tỉnh sửa lại tiêu đề
8    Một số nơi cài đặt  nhưng vẫn chưa hiện lên chương trình trong các nhóm có thể do lỗi file download về hoặc virus. Vì vậy trước tiên download lại về cài sau đó kiểm tra có bị virus không?
9    Một số nơi cài đặt trên windows 7, Vista ... cần lưu ý một số thông số thiết lập để ra được tiếng Việt. Chúng tôi sẽ chỉ dẫn trong tài liệu khác
10    Từ điển chung_09  bổ sung thêm một số đơn vị mới, bổ sung chức năng cài đặt cho các phòng KS hình sự, DS,… thuộc cấp tỉnh.
11    Biểu 16 sửa lại tiêu đề
12    Các đơn vị lấy phần mềm trước ngày 23/12/2010 của các biểu 4A, 4B, 11 B, 13 B, 14B và 12 B, 12 C đề nghị lấy lại vì đã có một số chỉnh sửa
13    Ngày 27/12 có sự chỉnh sửa qui tắc trong phần mềm thống kê tháng cấp tỉnh đề nghị lấy lại
14    Phần mềm cấp huyện của các biểu 01ABC, 07, 09 (B179)  bổ sung chức năng cài đặt cho các phòng KS hình sự, DS,… thuộc cấp tỉnh.
15    Ngày 30/12/2010 Biểu 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B bổ sung phần chi tiết báo cáo liên ngành
16    Phần thi hành án hình sự sửa công thức D33D25-D26-D27-D28-D29-D30-D31-D32 (Công thức cũ D33D25-D26-D27-D28-D29-D30-D31)
17    Những nơi không có máy in A3 cần cài đặt 1 máy in khổ A3 (Thực tế không có) sau đó dùng fileprint để chuyển in sang A4 hoặc chuyển dữ liệu sang file PDF để in A4 (CutteWriter)
18    Phần phụ lục bắt đầu thực hiện từ năm 2011 sẽ có hướng dẫn sau
19    Biểu 2 (giam giữ), biểu 8 (thi hành án hình sự), biểu tháng  sửa lại tệp qui tắc
20    Biểu 12A (Sơ thẩm hành chính) đính chính lại tiêu đề
21    Biểu  5A, 5B đính chính phần in kiểm tra và Biểu  4A, 4B để mở rộng mã của các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh bắt đầu từ 50.

22     Các địa chỉ của ngành Kiểm sát nhân dân phục vụ công tác nghiệp vụ:


Đường truyền số liệu thống kê (ftp.vks.gov.vn)       http://123.30.8.195/

 

 Địa chỉ lấy dữ liệu phần mềm thống kê                    http://123.30.8.195/prg

 

 Trang tin điện tử (www.vksndtc.gov.vn)                     http://123.30.8.196/

 

 Quản lý án hình sự (qlahs.vksndtc.gov.vn)               http://123.30.8.200/

 

 Thư điện tử (mail.vks.gov.vn)                                      http://123.30.8.201/