Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang hơn trình duyệt khác và một số tính năng mà bạn có thể sử dụng mỗi khi trực tuyến.

Những điểm mới trong phiên bản 12.0: 

- Phiên bản 12 giúp cho Firefox cập nhật dễ dàng hơn.

- Thêm số dòng vào Page Source.

- Cải thiện kết quả tìm kiếm "Find in Page".

- Sửa nhiều lỗi hơn.

* Địa chỉ tải về:   http://www.mozilla.org/vi/download/?product=firefox-14.0.1&