Google đã thử nghiệm thành công xe tự lái trên quãng đường 300.000 dặm và về đích an toàn. Đây là thành công đầu tiên trong nỗ lực của Google nhằm giúp con người có thể đến những vùng đất khắc nghiệt. Theo báo cáo, chiếc xe đã vượt qua một chục con đường trong một thời gian nhất định bao gồm các tình huống giao thông khác nhau mà không gây ra tai nạn nào.

Với kết quả này, Google cho biết đã chứng minh được xe tự lái có thể đối phó với các điều kiện đường sá ở mọi địa hình khác nhau hoặc các nơi có điều kiện khắc nghiệt, những nơi cần nghiên cứu nhưng con người không trực tiếp vào được.