Theo mục 6 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP của Viện trưởng VKSNDTC Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa CQĐT và VKS trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003; Điều 87 và Điều 96 BLTTHS sự quy định rất rõ về cách tính thời hạn tạm giữ, tạm giam, cụ thể:


Căn cứ Khoản 4 Điều 87 của BLTTHS thì trong trường hợp tạm giữ và tạm giam liên tục hoặc không liên tục với nhau, thời hạn tạm giữ đều phải được trừ vào thời hạn tạm giam để điều tra. Nếu tạm giam liên tục với tạm giữ thì thời hạn tạm giam được tính tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn tạm giữ, không tính trùm thời hạn tạm giam lên thời hạn tạm giữ.

Căn cứ Điều 96 của BLTTHS khi tính thời hạn tạm giữ, tạm giam thì thời hạn hết vào ngày kết thúc thời hạn được ghi trong lệnh. Nếu thời hạn được tính bằng tháng thì một tháng được tính là ba mươi ngày. Do đó, khi tính thời hạn tạm giữ, tạm giam phải căn cứ vào thời hạn thực tế được ghi trong quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam và tính liên tục cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) nếu thời hạn tạm giữ, tạm giam trùng vào ngày nghỉ. Một tháng phải tính theo tháng đủ là ba mươi ngày, không tính ngày theo tháng thiếu hoặc tháng thừa (28 hoặc 31 ngày).

Cách ghi thời hạn trong lệnh tạm giam trong trường hợp trước đó bị can đã bị tạm giữ được thực hiện thống nhất như sau: thời hạn tạm giam được tính theo ngày, bắt đầu kể từ ngày ra lệnh tạm giam và kết thúc vào ngày của tháng tương ứng khi hết số ngày cần tạm giam (đã trừ đi số ngày tạm giữ).

Nhưng trong thực tế, qua các cuộc kiểm sát trực tiếp cũng như kiểm sát đột xuất tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Phòng 4 VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện ra nhiều lệnh tạm giam bị sai về việc tính thời hạn…. và để thực hiện việc kiểm tra nhanh chóng, chính xác tuyệt đối, chúng tôi đã sử dụng bằng phần mềm Microsoft Office Excel để tính lệnh giam. Hiện tại, hầu hết các cán bộ, Kiểm sát viên của VKS cấp huyện, thị xã, thành phố đều đã được cấp máy vi tính và được cài đặt sẵn phần mềm này, nên tác giả xin chia sẻ cách tính thời hạn tạm giam bằng phần mềm này rất tiện dụng và không có sai sót, cụ thể như sau:

Đối với máy vi tính đang sử dụng hệ điều hành WINDOW XP:

Bước 1: Vào start -> setting -> control panel -> region and language options -> custommize…. -> date

buoc-1


- Ở phần short date format ta gõ dd/mm/yyyy (ở đây d (date) có nghĩa là ngày; m (month) có nghĩa là tháng và y (year) có nghĩa là năm).


anh-2


- Phần date separator ta chọn dấu gạch chéo ( / )

tiếp theo ta chọn apply -> OK; tiếp tục chọn apply -> OK


anh-3


Bước 2: Sau khi định dạng xong ta vào phần mềm Microsoft Office Excel để lập công thức. Khi ta đã vào được phần mềm Microsoft Office Excel ta tiến hành nhập dữ liệu vào ô như sau:

1. Công thức VKS tính lệnh tạm giam để phê chuẩn:

- Ở ô A1 ta đánh ngày 17/07/2011 là ngày bắt đầu tạm giam

- Ở ô B1 ta đánh ngày 10/11/2011 là ngày kết thúc tạm giam

- Ở ô C1 ta đánh công thức = (B1 – A1)+1 sau đó enter thì ở ô C1 sẽ ra kết quả tổng số ngày tạm giam là 117 ngày đúng như lệnh tạm giam mà cơ quan điều tra đề nghị phê chuẩn.

Tuy nhiên nếu ở ô C1 lại không ta kết quả là tổng số ngày mà vẫn ra kết quả là “ngày” thì ta đưa chuột đến ô C1, ấn chuột phải chọn format cell…


anh-4


Tại bảng format cell ta chọn thẻ number, sau đó tại phần category chọn number; vào phần decimal places chọn0” rồi OK là được.

2. Công thức tính thời hạn để ra lệnh tạm giam

Ví dụ; Ta muốn ra lệnh tạm giam đối với bị can A trong thời hạn 120 ngày ta lập công thức như sau;

Ở ô A2 ta điền ngày bắt đầu giam (31/10/2011); Ô C2 ta đánh tời hạn tạm giam là 119 ngày (vì ở đây là công thức toán học nên bản thân ô A2 nó không cộng với chính nó, nên nó được coi là 1 ngày)

Ở ô B2 ta đánh công thức = A2+C2 rồi enter. Ô B2 sẽ ra ngày cuối cùng mà thời hạn tạm giam sẽ kết thúc (là ngày 27/2/2012)

 

anh-5

 

II. Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành WINDOW 7

Bước 1: Vào start control panel -> region and language. Tại thẻ format chọn Vietnamese (việt nam). Ở phần short date ta gõ dd/mm/yyyy (ở đây d (date) có nghĩa là ngày; m (month) có nghĩa là tháng và y (year) có nghĩa là năm), tiếp theo ta chọn apply -> OK

 
anh-6

anh-7


Bước 2: Sau khi định dạng xong ta tiến hành như bước 2 của máy chạy hệ điều hành WINDOW XP.

Sau đó ta lưu vào ổ cứng, sau mỗi lần sử dụng chỉ việc mở phần mềm EXEL ra và thay ngày là được. Khi sử dụng phần mềm này, tôi thấy việc tính lệnh tạm giam chỉ còn phải tính bằng giây mà thôi. Chúc các bạn thành công!


Theo Trịnh Hải Hà Phòng 4, VKSND tỉnh Quảng Ninh