Hôm nay, tôi và một anh bạn cùng nhau tìm hiểu một vấn đề sau khi có “lệnh” : “Cái cột này (1 cột trong Excel) phải làm cách nào đó khóa nó lại, không để người dùng thay đổi nội dung…”

Thế là “Google thẳng tiến” với các từ khóa liên quan đến việc khóa một cột nào đó trong file Excel ! Sau một hồi tìm kiếm và liên tục…thất bại, chúng tôi đã tìm được cách làm như sau :
– Mở khóa (unlock) toàn bộ sheet hiện tại : đây là bước quan trọng nhất nhưng ít được chỉ dẫn nên dẫn đến thất bại :dapdau: . Bạn bấm Ctrl+A để chọn hết phần nội dung. Tiếp theo nhấp chuột phải vào ô bất kỳ và chọn “Format cells…” như hình bên dưới.

LockExcelRowColumn1

– Hộp thoại hiện ra, bạn chọn thẻ Protection và sẽ thấy mục “Locked” đã được chọn sẵn. Bạn nhấp vào đó để bỏ chọn, xong bấm OK.

LockExcelRowColumn2

– Bạn có thể khóa một cột, một dòng, một ô hoặc một vùng bất kỳ trong Excel bằng cách xác định vùng cần khóa, sau đó lặp lại bước đầu tiên nhưng chỉ cho vùng cần khóa. Tức là bạn nhấp chuột phải vào vùng cần khóa (ở đây tôi sẽ khóa toàn bộ cột A của file Excel) và chọn “Format cells…” -> ô hiện ra chọn thẻ “Protection” và check vào tùy chọn “Locked” (ở bước đầu tiên là bỏ chọn nó, bước này thì làm ngược lại).

– Tiếp theo chọn thẻ Review (Excel 2007) -> bấm nút “Protect Sheet” -> hộp thoại hiện ra bạn nhập mật khẩu vào ô “Password…”. Ở phần bên dưới của hộp thoại, bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn. Đây chính là những gì mà người dùng có thể làm được : mặc định sau khi khóa, người dùng vẫn có thể chọn nội dung của vùng bị khóa (Select locked cells) và chọn nội dung của vùng không bị khóa (Select unlicked cells). Nếu không muốn người dùng đụng chuột vào vùng bị khóa thì bỏ chọn “Select locked cells”.

LockExcelRowColumn3

LockExcelRowColumn4

– Sau khi chọn xong thì bấm OK -> nhập lại mật khẩu và bấm OK. Vậy là xong, phần nội dung mà bạn chọn đã bị khóa và không thể bị chỉnh sửa.

– Nếu muốn mở khóa thì bấm chuột vào “Protect Sheet” và nhập vào mật khẩu.