Ngày 14/8/2019, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc đã tổ chức Hội nghị tọa đàm “Tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử”

Tham dự Hội nghị tọa đàm có Đ/c Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng – Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đ/c Nguyễn Hương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, Đ/c Nguyễn Văn Phong – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, Đ/c Đinh Văn Duân – Giám đốc Sở LĐTB&XH – Phó trưởng Ban thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các đ/c lãnh đạo nữ của các đơn vị, sở ban ngành tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh Tọa đàm

Tọa đàm “Tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử” được tổ chức nhằm thảo luận, làm rõ một số vấn đề cơ bản về công tác cán bộ nữ như: Thực trạng cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; vai trò của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ; các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác nữ công trong thời gian tới, phát huy vai trò, sức sáng tạo của chị em phụ nữ trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đ/c Nguyễn Thị Lan - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Phát biểu tham luận tại Hội nghị tọa đàm, Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nhấn mạnh để tạo điều kiện cho nữ công chức phấn đấu, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định: Phát động các phong trào thi đua trong công chức nữ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh, động viên công chức, người lao động nữ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, chủ động học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể và địa phương nơi cư trú. Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý của Ngành. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ và thực hiện tốt khâu tuyển chọn, đánh giá cán bộ làm tiền đề xây dựng quy hoạch cán bộ nữ, giới thiệu những cán bộ nữ ưu tú cho việc thi tuyển Kiểm sát viên và các vị trí lãnh đạo. Tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tăng cường vai trò lãnh đạo; tuyên truyền, vận động để các cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có nhận thức đúng đắn về vai trò của cán bộ nữ. Tạo mọi điều kiện để công chức nữ phát huy được vai trò, vị thế trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trên địa bàn. Thực hiện tốt chủ trương “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị Tọa đàm “Tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử” là dịp để các đại biểu lãnh đạo các đơn vị Sở, Ban, Ngành tỉnh Bắc Ninh cùng nhau thảo luận, trao đổi làm thế nào để xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức nữ đạt yêu cầu về số lượng, tốt về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, năng động và thích ứng cao với thực tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới./.

Phạm Thị Điệp - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh