Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2019, ngày 23/4/2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ.

Đoàn công tác gồm có đồng chí Vũ Công Thập –Viện trưởng VKSND huyện Quế Võ làm trưởng đoàn,  cùng đồng chí Phùng Đắc Dũng - Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Kim Cương – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ cùng các đồng chí Điều tra viên và cán bộ làm công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ.


Đoàn công tác tại công an huyện Quế Võ

Thay mặt đoàn công tác đồng chí Vũ Công Thập –Viện trưởng VKSND huyện Quế Võ đã công bố Quyết định và  Kế hoạch kiểm sát trực tiếp. Thời điểm kiểm sát công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kể từ ngày 21/9/2018 đến ngày 10/4/2019 .

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cùng tài liệu có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua kiểm tra cho thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ  đã mở sổ tiếp nhận, thụ lý và theo dõi việc giải quyết tố giác và tin báo theo đúng quy định . Việc ghi chép, vào sổ sách thể hiện đầy đủ nội dung các tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố. Các quyết định giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như: Có 01 tin báo không thể hiện trong sổ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm; Có 01 hồ sơ Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định giải quyết nhưng không thông báo cho người bị hại.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên trong thời gian tới để công tác này được thực hiện hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.


Nguyễn Thị Yến – Viện KSND huyện Quế Võ