Được sự ủy quyền của đồng chí Trưởng phòng, đồng chí Vũ Viết Tuấn – Phó Trưởng phòng 9 đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát, những hạn chế, tồn tại; trên cơ sở kết quả kiểm tra, giúp cho đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự trong thời gian tới.

Sau khi nghe đồng chí Lê Nho Thành - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành báo cáo kết quả công tác kiểm sát trong thời điểm kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã  kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, việc mở hệ thống sổ sách, lập hồ sơ kiểm sát, công tác kiến nghị, kháng nghị của đơn vị 07 tháng đầu năm 2019.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả đồng chí Vũ Viết Tuấn đã thông qua dự thảo kết luận kiểm tra, ghi nhận kết quả đơn vị đã đạt được như: Sổ sách thụ lý giải quyết được cập nhật đầy đủ, ghi chép rõ ràng các cột mục; các vụ việc được Tòa án đưa ra xét xử đều đảm bảo thời hạn, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình; phối hợp với TAND huyện Thuận Thành tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ đảm bảo các tiêu chí theo quy định…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và yêu cầu lãnh đạo đơn vị rà soát các chỉ tiêu, có biện pháp chỉ đạo cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát những tháng cuối năm 2019.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lê Nho Thành – Phó Viện trưởng VKSND huyện Thuận Thành đã tiếp thu toàn bộ ý kiến mà Đoàn công tác đã chỉ ra đồng thời chỉ đạo đơn vị phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những  tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát trong thời gian tới.
Nguyễn Thị Thu Trang – Phòng 9 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh