Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong hai ngày 25/04/2019 và 26/04/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Đại Đồng Thành và UBND xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Đoàn Đình Thắng - Kiểm sát viên, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Kiểm tra viên là thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí Nguyễn Bá Khải - Phó chủ tịch UBND xã Đại Đồng Thành, đồng chí Nguyễn Đình Khương - Trưởng Công an xã Đại Đồng Thành; đồng chí Nguyễn Kim Chủ - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, đồng chí Nguyễn Kim Cường - Trưởng Công an xã Xuân Lâm.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Thành - Phó viện trưởng, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm sát trực tiếp. Được sự uỷ quyền của đồng chí Lê Văn Thành, đồng chí Đoàn Đình Thắng đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành hình sự đối với các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đối với UBND xã Đại Đồng Thành và UBND xã Xuân Lâm. Đồng thời đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn bộ sổ sách, hồ sơ trong công tác quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã Đại Đồng Thành và Xuân Lâm.

 


Đoàn kiểm sát làm việc tại buổi làm việc ở UBND xã Đại Đồng Thành và Xuân Lâm

 Qua cuộc kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm tra nhận thấy UBND xã Đại Đồng Thành và Xuân Lâm đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ chấp hành tại địa phương. Đã quan tâm, chú trọng đến việc tiếp nhận và lập hồ sơ theo dõi giám sát người bị phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ về chấp hành tại địa phương. Các hồ sơ đều đảm bảo các thủ tục theo quy định của pháp luật, phân công đầy đủ người trực tiếp giám sát giáo dục; có biện pháp giáo dục phòng ngừa đối với người được hưởng án treo; Đã yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng nhấn mạnh việc làm tốt công tác kiểm sát thi hành án hình sự đối với án treo và cải tạo không giam giữ không những đảm bảo cho pháp luật được chấp hành một cách nghiêm minh, thống nhất mà còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục, ngăn ngừa người bị kết án tái phạm, có tác dụng răn đe, phòng ngừa đối với những người khác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đại Đồng Thành và Xuân Lâm nói riêng và huyện Thuận Thành nói chung. Đảm bảo công tác thi hành án hình sự được tuân thủ nghiêm chỉnh, đúng theo các quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Minh - VKSND huyện Thuận Thành