Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, ngày 04/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch kiểm sát trực tiếp toàn diện việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh 06 tháng cuối  năm 2019. Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân làm trưởng đoàn và Kiểm sát viên phòng 8  VKSND tỉnh. Thời điểm kiểm sát được tính từ 01/05/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

Sau khi nghe đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Đoàn Phú Trự - Đại tá - Giám thị trại tạm giam đã báo cáo đoàn công tác việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong thời điểm kiểm sát.

Đoàn công tác do đ/c Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Kế hoạch kiểm sát bao gồm các nội dung như: Kiểm danh, kiểm diện và kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng Căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số đội nghiệp vụ; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ cũng như các chế độ; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết).

Kế hoạch kiểm sát được tiến hành từ ngày 04/11/2019 đến ngày 15/112019 với các nội dung như đã nêu trên. Dự kiến Kết luận kiểm sát sẽ được thông qua vào ngày 15/11/2019.

Nguyễn Thị Tuyết - Phòng 8 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh