Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong hai ngày 15, 16/05/2019, Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Khá – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình (thời điểm từ ngày 01/12/2018 đến ngày kiểm tra).

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Khá – Trưởng đoàn đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác đơn vị đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót  nhằm giúp đơn vị kịp thời khắc phục sửa chữa và làm tốt công tác kiểm sát trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019 của lãnh đạo Viện kiểm sát huyện Gia Bình, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách, việc lập hồ sơ kiểm sát của tất cả các khâu công tác kiểm sát, các chỉ tiêu nghiệp vụ; công tác quản lý chỉ đạo điều hành của đơn vị …

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh - Trưởng đoàn thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra tại Viện KSND huyện Gia Bình

Sau hai ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đồng chí Nguyễn Văn Khá – Phó viện trưởng – Trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra, với sự tham gia đầy đủ tập thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Gia Bình, qua đó đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong các khâu công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019 của VKSND huyện Gia Bình, cụ thể:

Sáu tháng đầu năm 2019, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã đoàn kết, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có nhiều sự đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan  thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Về cơ bản các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể: Ban hành 33 yêu cầu/33 tin báo, tố giác về tội phạm (đạt tỷ lệ 100%), đảm bảo các yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo tội phạm có căn cứ pháp luật; ban hành 48 yêu cầu điều tra/46 vụ án thụ lý kiểm sát điều tra (đạt 104%); Kiểm sát viên tiến hành trực tiếp hỏi cung, phúc cung 100% các vụ án trước khi truy tố. Công tác kiểm sát điều tra tỷ lệ xử lý đạt 72,4%,  xử lý của Viện kiểm sát đạt tỷ lệ 100%. Phối hợp với Công an và Tòa án huyện xác định 04 vụ án điểm (vượt chỉ tiêu 01 vụ), xét xử 02 vụ án theo thủ tục rút gọn; tổ chức 3 phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự; ban hành 05 kiến nghị trong các khâu công tác. Qua đó góp phần vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gia Bình.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và yêu cầu đơn vị khắc phục, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Viện trưởng VKSND huyện Gia Bình đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và hứa tiếp tục chỉ đạo đơn vị phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại hạn chế  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đồng chí cũng mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, các thành viên trong Đoàn kiểm tra, công tác hưỡng dẫn nghiệp vụ của các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh để đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2019 và những năm tiếp theo.


Nguyễn Thị Lâm - Viện KSND huyện Gia Bình