Thực hiện quyết định số 06/QĐ-CTHADS ngày 17/3/2020 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng. Vào hồi 14 giờ ngày 24/3/2020 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy một số vật chứng trong các vụ án hình sự được đưa ra thi hành. Kiểm sát viên Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện việc giám sát tiêu hủy tang vật, tài sản theo quyết định nêu trên

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản đã thực hiện việc kiểm tra, xác định niêm phong và lập biên bản mở niêm phong để kiểm đếm số lượng vật chứng cần tiêu hủy theo quyết định của các bản án được đưa ra thi hành theo quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 06/QĐ-CTHADS ngày 17/3/2020 tại Kho của Cục THADS tỉnh Bắc Ninh.

Tang vật, tài sản được đưa ra tiêu hủy lần này là mẫu vật còn lại sau giám định của 2 vụ án ma túy gồm 20 bánh ma túy có trọng lượng 5814,14 gam chất Heroin và 102,0520 gam chất Methamphetamine dạng tinh thể màu trắng còn lại sau giám định. Toàn bộ mẫu vật là Heroin và  Methamphetamine còn lại sau giám định đựng trong 03 hộp giấy niêm phong còn nguyên vẹn. Ngoài ra còn có vật chứng của các vụ án giết người (2 vụ); Môi giới hối lộ, đưa hối hộ; Đánh bạc và Trốn thuế... không còn giá trị sử dụng được Tòa án tuyên tiêu hủy.

Sau khi mở niêm phong kiểm đếm đầy đủ số lượng, Hội đồng tiêu hủy đã xếp toàn bộ số vật chứng trên vào lò tiêu hủy, sau đó đổ dầu và châm lửa đốt cháy vật chứng.
Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Trong số vật chứng được đưa ra tiêu hủy có một máy bắn cá trong vụ án đánh bạc, đã được Hội đồng tiêu hủy dùng tô vít tháo, dùng búa đập, kéo cắt làm mất hết tính năng sử dụng.

Việc tiêu hủy vật chứng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự kiểm sát chặt chẽ của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, toàn bộ số vật chứng sau khi đã cháy hết thì Hội đồng tiêu hủy mới rời khỏi khu vực tiêu hủy./.

Nguyễn Thị Nhàn - Phòng 11, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh