Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát số 1983/KH-VKS-VP năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Chương trình công tác của Phòng 10 năm 2020. Ngày 10/02/2020, Phòng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tự kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với kiểm sát viên tại Phòng 10. Tổ kiểm tra bao gồm: Đồng chí Nguyễn Huy Đức – Trưởng phòng, tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Tuấn Quang – Chuyên viên, thư ký.

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ từ ngày 01/12/2019 đến ngày 09/02/2020 đối với Kiểm sát viên là đồng chí Nguyễn Hương Giang trong công tác lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc; hồ sơ kiểm sát việc giải quyết đơn thuộc lĩnh vực án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp; công tác quản lý, vào sổ theo dõi việc thụ lý và giải quyết án; công tác xây dựng báo cáo thống kê.

Đ/c Nguyễn Huy Đức - Trưởng phòng 10 thay mặt tổ kiểm tra thông qua Kết luận tự kiểm tra đối với Kiểm sát viên

Sau khi tiến hành kiểm tra, ngày 12/02/2020, đồng chí Nguyễn Huy Đức thay mặt tổ kiểm tra đã thông qua bản Kết luận tự kiểm tra, qua đó đã ghi nhận sự cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Hương Giang trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tổ kiểm tra cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế để Kiểm sát viên rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra một số giải pháp để thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang tiếp thu toàn bộ các ý kiến tổ kiểm tra đã chỉ ra và hứa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại  để  thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Nguyễn Tuấn Quang - Phòng 10, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh