Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, ngày 27/4/2020, tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã tiến hành Công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành. Thời điểm kiểm sát từ 01/10/2019 đến 31/3/2020.

Đoàn công tác của VKSND hai cấp do đồng chí Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng 11 làm Trưởng đoàn và Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 11 Viện kiểm sát tỉnh, VKSND huyện Thuận Thành. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng 11 phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm sát và phân công đồng chí Nguyễn Thị Nhàn công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Thuận Thành

Tại buổi công bố quyết định kiểm sát trực tiếp, các đồng chí lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành và các thành viên trong đoàn đã có ý kiến phát biểu trao đổi để cuộc kiểm sát đạt hiệu quả. Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị, Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách, hồ sơ thụ lý giải quyết thi hành án dân sự, phân loại việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành của đơn vị trong thời điểm từ 01/10/2019 đến 31/3/2020. Thời gian kiểm sát là 15 ngày kể từ ngày công bố Quyết định, Kết luận kiểm sát sẽ được Đoàn công bố sau khi kết thúc đợt kiểm sát.

Nguyễn Thị Vân - Phòng 11, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh