Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 25/4/2019 đến ngày 13/5/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình.

Sau thời gian tiến hành kiểm tra, ngày 16/5/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Bình, Đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án huyện.

Tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Mạnh Giang – Phó viện trưởng, Trưởng đoàn; Đồng chí Khúc Thành Dũng- Chi cục trưởng cùng các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự  được phân công đảm nhiệm khâu công tác trên.

Đ/c Nguyễn Mạnh Giang - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Gia Bình, Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo Kết luận KSTT tại Chi cục THADS huyện Gia Bình

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Giang - Trưởng đoàn đã công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp. Đánh giá những kết quả mà Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Bình đạt được, cụ thể: Công tác thi hành án được thực hiện theo quy đúng định của pháp luật, chất lượng giải quyết các vụ, việc thi hành án đạt tỷ lệ cao; hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán được ghi chép đầy đủ; việc quản lý, thu chi, thanh toán tiền thi hành án đảm bảo; định kỳ hàng  tháng thủ quỹ  thực hiện việc kiểm quỹ tiền mặt và khóa sổ theo quy định, việc xuất nhập kho các tài sản, tang vật được quản lý chặt chẽ; đơn vị đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tích cực động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, qua đó đã góp phần giải quyết xong nhiều vụ việc và hạn chế thấp nhất việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Bên cạnh đó Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác thi hành án dân sự tại đơn vị và yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện sớm khắc phục, chấm dứt vi phạm.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Khúc Thành Dũng - Chi Cục trưởng đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát. Tiếp tục chỉ đạo đơn vị phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại để công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Lâm - Viện KSND huyện Gia Bình