Thực hiện khâu công tác trọng tâm, đột phá của đơn vị, trong 02 ngày 07 và 10/5/2019, VKSND huyện Gia Bình đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm tại Ban công an các xã Bình Dương và  Lãng Ngâm

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác chuyên môn của đơn vị; Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng, Phó ban công an và công an viên của các xã.

Trên cơ sở kết quả báo cáo của các đơn vị, đoàn đã trực tiếp tiến hành công tác kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm. Qua kiểm tra nhận thấy: Về công tác tổ chức tiếp nhận các vụ việc: các đơn vị đã làm tốt công tác trực ban, tổ chức tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các vụ việc vi phạm,  đã mở hệ thống sổ sách theo dõi việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm và các vụ việc vi phạm pháp luật khác đầy đủ theo quy định. Về việc phân loại các vụ việc: Về cơ bản, ban Công an các xã đã làm tốt công tác phân loại vụ việc vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. sau khi tiếp nhận, phân loại, Ban Công an các xã đã chuyển các tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu lien quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình để giải quyết theo thẩm quyền.….Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được Đoàn đã nghiêm túc chỉ ra những vi phạm, tồn tại của các đơn vị như: Việc vào sổ sách, cập nhật thông tin còn chưa khoa học, chưa cập nhật đầy đủ tin báo, tố giác vào sổ tiếp nhận tin báo, tố giác. Việc phân loại một số tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố còn chưa chính xác. Các Ban Công an xã không thiết lập và lưu giữ hồ sơ đối với các vụ việc đã tiếp nhận và chuyển Công an huyện….

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Đại diện lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Ban Công an các xã đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến mà đoàn công tác đã chỉ ra đồng thời sẽ khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thời gian sớm nhất để công tác tiếp nhận, phân loại tố giác tin báo về tội phạm ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả.

Phùng Đức Dũng - Viện KSND huyện Gia Bình