Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 09/05/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành phối hợp với UBMTTQ huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành (thời điểm từ 01/12/2018 đến 08/5/2019).

Một số hình ảnh cuộc kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn, các đồng chí Đoàn Đình Thắng - Kiểm sát viên và đồng chí Nguyễn Văn Minh - Kiểm tra viên là thành viên. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Sơn - Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Truyền - Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng Nhà tạm giữ, cùng toàn thể các cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Văn Thành – Phó viện trưởng đã công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát, đồng thời quán triệt những vấn đề trọng tâm, phương pháp, mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát.

Trên cơ sở báo cáo tình hình chấp hành phát luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành, đánh giá ưu điểm, những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành trong thời điểm kiểm sát. Đoàn đã trực tiếp tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách, gặp và hỏi các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam… Kết quả kiểm tra nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam như: Hồ sơ quả lý tạm giữ, tạm giam đều được lưu giữ đầy đủ các lệnh, quyết định… các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát. Việc phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bố trí theo khu và phân loại người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam được thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ. Người bị tạm giữ, tạm giam được ăn ở hợp vệ sinh, được mượn đồ dùng thiết yếu như chăn, màn, chiếu…, được chăm sóc y tế khi ốm đau. Ngoài ra Công an huyện Thuận Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn uống theo tiêu chuẩn ngày tết, ngày lễ lớn theo đúng quy định. Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành còn có một số tồn tại như: có một số thời điểm tình trạng giam giữ chung buồng những người trong cùng một vụ án vẫn còn xảy ra; việc bố trí chỗ nằm tối thiểu của mỗi người bị tạm giữ, tạm giam chưa đảm bảo 2m2/ người.

Kết thúc kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã ban hành kết luận kiểm tra trong đó chỉ rõ những ưu điểm, những vi phạm, thiếu sót trong việc tạm giữ, tạm giam tại Công an huyện Thuận Thành, đồng thời yêu cầu Trưởng Công an huyện Thuận Thành cần có biện pháp chỉ đạo, khắc phục vi phạm để việc tạm giữ, tạm giam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Minh - Viện KSND huyện Thuận Thành