Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, ngày 25/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự  Công an huyện Yên Phong. Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2018 đến  ngày 15/9/2019.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Ngô Văn Thắng - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong.

Sau khi nghe đại diện VKSND huyện Yên Phong công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Chu Thanh Hải – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Phong đã báo cáo việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại đơn vị.

Đ/c Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Phong báo cáo việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS tại đơn vị

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự của đơn vị, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện. Kết thúc ngày làm việc, Đoàn đã thông qua dự thảo kết luận kiểm sát, trong đó ghi nhận những kết quả mà Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Phong đạt được trong công tác thi hành án hình sự. Đồng thời cũng chỉ ra vi phạm của đơn vị trong việc chậm gửi Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho người chấp hành án treo, Tòa án và Sở Tư pháp,  được Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Phong nghiêm túc tiếp thu, chấp nhận. Đối với vi phạm trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong sẽ ban hành kiến nghị yêu cầu đơn vị khắc phục.

Hạ Gia Thuận - Viện KSND huyện Yên Phong