Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, từ ngày 06/01/2020 đến 13/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND các xã Đông Thọ, Văn Môn, Tam Giang và phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát khâu công tác này tại UBND  các xã Yên Trung, Long Châu và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong do đồng chí Ngô Văn Thắng - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm sát có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Đ/c Ngô Văn Thắng - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Phong công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại UBND cấp xã

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Văn Thắng - Phó viện trưởng, Trưởng đoàn đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm sát trực tiếp. Sau khi công bố các Quyết định và Kế hoạch kiểm sát, Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ sổ sách, hồ sơ có lien quan trong công tác quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các UBND xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã phát hiện một số vi phạm trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ như: hồ sơ chưa có quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục các bị án; việc kiểm điểm đối với các bị án chưa thực hiện theo đúng quy định (3 tháng một lần); hồ sơ chưa có bản nhận xét của người được phân công, giám sát, giáo dục các bị án; hồ sơ chưa thể hiện sự phối hợp giữa gia đình và UBND xã trong việc quản lý, giáo dục bị án.

Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã ban hành 03 kết luận kiểm sát trực tiếp; 03 kết luận phúc tra, đồng thời ban hành 01 văn bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các  đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện.

Công tác kiểm sát trực tiếp và phúc tra việc thực hiện kết luận của Viện kiểm sát trong công tác quản lý, giáo dục các bị án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã đã góp phần giúp cho công tác này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và giúp UBND cấp xã quản lý tốt hơn các bị án, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi phạm tội mới tại địa phương.

Hạ Gia Thuận - Viện KSND huyện Yên Phong