Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, trong các ngày 13, 14 và 15/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp và phúc tra việc thực hiện Kết luận về việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các phường Đáp Cầu, Thị Cầu, Võ Cường và Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

Tham dự đoàn kiểm sát có đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn. Đại diện lãnh đạo UBND, các đồng chí Trưởng Công an, Cán bộ Tư pháp, các cá nhân được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tham dự.

Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại UBND các phường trên địa bàn TP.Bắc Ninh


Thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp và phúc tra việc thực hiện Kết luận về việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Đại diện UBND các phường đã báo cáo kết quả công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tại địa phương. Báo cáo đã chỉ rõ những thành tích đã đạt được cũng như việc khắc phục các tồn tại đã nêu trong Kết luận trước đó của đoàn kiểm sát.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, làm việc với các cá nhân có liên quan. Qua công tác kiểm sát trực tiếp, đơn vị cũng nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn riêng của từng địa phương, đồng thời đã giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án. Kết quả kiểm sát cho thấy UBND các phường cơ bản đã thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án, UBND các phường đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; định kỳ nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ của người được hưởng án treo; phối hợp với gia đình trong việc giám sát, giáo dục; lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thời gian thử thách đối với các trường hợp đủ điều kiện... Việc thường xuyên giám sát, giáo dục đã tạo điều kiện cho các bị án thi hành án treo lao động, học tập, qua đó, giúp các bị án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng. Bên cạnh đó đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục để nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự tại địa phương trong thời gian tới. Kết thúc đợt kiểm sát, đơn vị đã ban hành 04 kết luận, 01 kiến nghị khắc phục vi phạm.

Hoạt động kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại UBND các hường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế, quyền con người. Qua đó đảm bảo công tác thi hành án hình sự tại các địa phương ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Phạm Vương Đại Minh – VKSND TP. Bắc Ninh