Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự, ngày 11/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch kiểm sát trực tiếp toàn diện việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự  Công an tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/9/2018 đến  ngày 30/8/2019.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân làm trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên Phòng 8 – VKSND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Văn An – Trưởng phòng PC10 Công an tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo  việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại đơn v

Đoàn công tác làm việc tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự của đơn vị, Đoàn kiểm sát sẽ thực hiện kế hoạch kiểm sát bao gồm các nội dung  như: Trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh; thẩm tra, đánh giá công tác chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra công tác thi hành án hình sự  đối với trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự  Công an cấp huyện và trực tiếp làm việc với một số Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện (nếu thấy cần thiết).

Kế hoạch kiểm sát được tiến hành trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm sát và dự kiến ngày 20/9/2019 sẽ thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp.

Nguyễn Thị Tuyết - Phòng 8 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh