Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, sáng ngày 07/5/2019, tại Cơ quan Công an huyện Lương Tài, VKSND huyện Lương Tài phối hợp với UBMTTQ huyện Lương Tài tiến hành kiểm sát trực tiếp việc bắt, tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại Công an huyện Lương Tài.

Đoàn công tác VKSND huyện lương Tài do đồng chí Lê Thị Hoàn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, tham dự còn có đồng chí Nguyễn Xuân Giá - Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện Lương Tài. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vương Văn Thanh – Phó trưởng Công an huyện Lương Tài cùng các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên, Chuyên viên làm được phân công trong các lĩnh vực công tác trên.

 

Kiểm sát viên kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ Công an huyện Lương Tài


Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Hoàn - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của các cuộc kiểm sát trực tiếp đồng thời công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp hai khâu công tác trên tại cơ quan Công an huyện Lương Tài.

Trên cơ sở kết quả báo cáo việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Lãnh đạo cơ quan Công an huyện Lương Tài, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam; kiểm tra nhà tạm giữ, buồng tạm giam, việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; việc quản lý theo dõi công tác thi hành án hình sự....

Đoàn kiểm sát làm việc tại Công an huyện Lương Tài

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả mà Cơ quan Công an huyện đã đạt được trong các công tác trên như: việc quản lý tạm giữ, tạm giam rất chặt chẽ, việc bố trí giam giữ đúng quy định, thực hiện đầy đủ chế độ ăn, ở, sinh hoạt cho người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật … Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, thiếu sót mà Cơ quan Công an huyện cần khắc phục như: Cán bộ nhà tạm giữ chưa lưu trữ đầy đủ các tài liệu liên quan vào hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam; chưa thông báo đến Viện kiểm sát đối với những người bị tạm giam khi điều chuyển đến cơ sở giam giữ khác... được đại diện Lãnh đạo Công an huyện nghiêm túc tiếp thu những nội dung mà đoàn công tác đã nêu ra.

 Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài đã ban hành kết luận đồng thời kiến nghị Trưởng Công an huyện Lương Tài khắc phục và chấm dứt vi phạm, đảm bảo công tác tạm gữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Thị Thủy - Viện KSND huyện Lương Tài