Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, trong 02 ngày 20 và 21/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Gia bình tiến hành kiểm sát trực tiếp toàn diện việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình 06 tháng đầu năm 2020. Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Gia Bình do đồng chí Nguyễn Đình Thao - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; tham gia cùng đoàn còn có đồng chí Phan Huy Nhạ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Về phía Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình có đồng chí trung tá Nguyễn Vũ Bẩy – Thủ trưởng Cơ quan THAHS, Trưởng Nhà tạm giữ và các đồng chí cán bộ của Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình

Sau khi công bố Quyết định và kế hoạch công tác kiểm sát, nghe đại lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện báo cáo kết quả tình hình công tác tạm giữ, tạm giam tại đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan. Qua cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình nhận thấy công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình có một số ưu điểm như: Các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều có đầy đủ Lệnh, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Việc giao nhận người vào Nhà tạm giữ được lập thành biên bản và có kiểm tra tình trạng sức khoẻ của người bị tạm giữ, tạm giam trước khi đưa vào các buồng tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định. Các hồ sơ lưu giữ đầy đủ các thủ tục theo quy định tại Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam như: căn cứ tạm giữ, quyết định tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ, quyết định phê chuẩn gia hạn tạm giữ; Lệnh tạm giam; Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam; biên bản giao nhận người vào Nhà tạm giữ; danh bản của can phạm; đối với người bị tạm giam chuyển đi nơi khác đều có Lệnh trích xuất của Cơ quan có thẩm quyền … và  mở đầy đủ hệ thống sổ sách theo dõi liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam. Việc trích xuất đối tượng ra khỏi Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Không có trường hợp tạm giữ, tạm giam nào quá hạn hoặc không có căn cứ, trái pháp luật. Không có trường hợp nào trốn, chết, vi phạm kỷ luật, phạm tội mới trong quá trình bị tạm giữ, tạm giam. Việc phân loại tạm giữ, tạm giam, cơ bản được đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam: Không tạm giữ, tạm giam chung buồng giữa người đang bị tạm giữ, tạm giam với người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm …; việc bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác Nhà tạm giữ được đảm bảo 24/24 giờ; việc phân công ca trực, kíp trực được thực hiện hàng ngày và có sổ theo dõi đầy đủ. Công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid – 19) được Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình Thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu, Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình vẫn còn một số những tồn tại hạn chế trong việc vào sổ tạm giữ, tạm giam. Đoàn kiểm sát đã nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình kiểm sát và đề nghị đơn vị kịp thời khắc phục để công tác tạm giữ tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí trung tá Nguyễn Vũ Bẩy – Thủ trưởng Cơ quan THAHS, Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cán bộ của Nhà tạm giữ khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trên.                                    
Nguyễn Hoàng Dũng - Viện KSND huyện Gia Bình