Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 12/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài phối hợp với UBMTTQ huyện Lương Tài tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp và công tác tạm giữ, tạm giam tại cơ quan Công an huyện Lương Tài.

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài do đồng chí Lê Đình Hiền - Viện trưởng làm trưởng đoàn;  đồng chí Nguyễn Xuân Giá - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ Quốc huyện Lương Tài tham gia hoạt động giám sát và các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc giải giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp và công tác tạm giữ, tạm giam.

Về phía Công an huyện Lương Tài có các đồng chí Trưởng, Phó trưởng Công an huyện, các đồng chí Điều tra viên, cán bộ Công an huyện Lương Tài.

Thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Lê Đình Hiền đã công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát và quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát. Qua việc kiểm sát nhằm đánh giá những kết quả mà đơn vị đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hai khâu công tác trên để việc giải quyết được hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Lê Đình Hiền - Viện trưởng Viện KSND huyện Lương Tài công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Công an huyện Lương Tài

Trên cơ sở Báo cáo kết quả việc tuân theo pháp luật của lãnh đạo Công an huyện Lương Tài, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát theo kế hoạch. Sau thời gian 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát, ghi nhận những kết quả mà Cơ quan Công an huyện Lương Tài đã đạt được trong thời điểm kiểm sát như: Việc phân loại, giải quyết đơn đầy đủ; nội dung giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp. Công tác tạm giữ, tạm giam về cơ bản tuân theo đúng quy định, đơn vị đã thực hiện khá nghiêm túc chế độ của người tạm giữ, tạm giam, việc quản lý giam, giữ chặt chẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Công an huyện Lương Tài còn có những vi phạm như sau:

Trong công tác tạm giữ, tạm giam: Nhà tạm giữ Công an huyện Lương Tài đã vi phạm chế độ tư trang, chế độ nhận quà của người bị tạm giữ, tạm giam. Ngoài ra qua công tác kiểm sát còn phát hiện Nhà tạm giữ Công an huyện có vi phạm trong thủ tục trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp: còn một số hồ sơ chưa lưu giữ đầy đủ các tài liệu, số hồ sơ kết thúc chưa được đánh số trang theo thứ tự tài liệu lưu giữ trong hồ sơ. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Tài chưa ra thông báo về việc tiếp nhận giải quyết đơn và gửi thông báo trên cho người khiếu nại và Viện kiểm sát.

Ngày 16/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài đã ban hành 02 văn bản kết luận kiểm sát đối với 2 khâu công tác trên, đồng thời ban hành 02 văn bản kiến nghị yêu cầu đồng chí Trưởng Công an huyện Lương Tài chỉ đạo khắc phục các vi phạm nêu trên để công tác giải giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp và công tác tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Kiến nghị của Viện kiểm sát huyện Lương Tài được Công an huyện Lương Tài nghiêm túc tiếp thu, khắc phục.

Đoàn Xuân Thảo - Viện KSND huyện Lương Tài