Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 19/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Thành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành (thời điểm từ 01/12/2019 đến 15/5/2020).

Đoàn công tác của Viện KSND huyện Thuận Thành làm việc với đơn vị được kiểm sát 

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Tá Vịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thuận Thành và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND huyện Thuận Thành. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Sỹ Đạo, Phó Trưởng Công an huyện, đồng chí Tạ Đăng Đại - Đội trưởng đội hỗ trợ tư pháp, cùng toàn thể các cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Đoàn công tác gặp và hỏi các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam

Thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng đã công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát, đồng thời quán triệt những vấn đề trọng tâm, phương pháp, mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát.

Sau khi nghe báo cáo tình hình chấp hành phát luật trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành, báo cáo đã đánh giá ưu điểm, những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện trong thời điểm kiểm sát. Đoàn đã trực tiếp tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách, hồ sơ tạm giữ, tạm giam, gặp và hỏi các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam… Kết quả kiểm tra nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ quản lý giam, giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam đều được lưu giữ đầy đủ các lệnh, quyết định, các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát ... Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bố trí theo khu và phân loại cụ thể người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Nhà tạm giữ Công an huyện  được canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ trong ngày. Việc điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam và việc thực hiện trích xuất người bị tạm giữ,  tạm giam đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành còn có một số tồn tại là chưa có buồng thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam và chưa có buồng kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam.

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp, trong đó chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại trong việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành, đồng thời yêu cầu Trưởng Công an huyện Thuận Thành đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện về kinh phí để xây dựng các buồng thăm gặp, buồng kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam để việc tạm giữ, tạm giam tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Minh - Viện KSND huyện Thuận Thành