Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019. Sáng ngày 08/10/2019, tại Chi Cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, Viện KSND thị xã Từ Sơn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Từ Sơn đã tiến hành Công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn. Thời điểm kiểm sát từ 01/10/2018 đến 30/9/2019.

Đoàn công tác của Viện KSND thị xã Từ Sơn do đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Phan Đình Long -  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Từ Sơn tham gia giám sát và cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Chu Văn Thỏa - Chi Cục trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn cùng toàn thể các đồng chí trong đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương - Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã Từ Sơn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Thay mặt đoàn công tác, Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương đã công bố Quyết định và Kế hoạch số 02/QĐ-VKS ngày 26/9/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn về việc trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự  đối với Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn. Qua đó nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có biện pháp khắc phục để đưa công tác trên thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn báo cáo kết quả tình hình thi hành án dân sự

Trên cơ sở Báo cáo kết quả tình hình thi hành án dân sự của đại diện Chi Cục thi hành án, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra với các nội dung như việc mở các sổ theo dõi theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư 01 ngày 01/02/2016 cả Bộ Tư pháp; công tác kế toán; công tác lưu trữ, lưu kho vật chứng; kiểm tra toàn bộ các hồ sơ án chưa có điều kiện và án có điều kiện thi hành của các Chấp hành viên; kiểm sát các hồ sơ cưỡng chế, kê biên, giao tài sản...

Thời gian kiểm sát là 15 ngày kể từ ngày 14/10/2019. Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn sẽ ban hành kết luận đối với công tác nêu trên.

Nguyễn Thị Duyên - Viện KSND thị xã Từ Sơn