Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, trong hai ngày 14,15/01/2020 Viện KSND thị xã Từ Sơn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp và phúc tra việc thi hành án hình sự trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND các phường Đồng Kỵ và Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND thị xã Từ Sơn và đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Từ Sơn cùng tham dự theo Quy chế phối hợp liên ngành. Làm việc với Đoàn có Chủ tịch UBND các phường được kiểm sát.

Đ/c Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã Từ Sơn, Trưởng đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch KSTT tại UBND cấp xã trên địa bàn

Thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng – Trưởng đoàn đã công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự trong công tác thi hành án hình sự tại các địa phương. Trên cơ sở báo cáo kết quả việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của lãnh đạo các đơn vị, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và làm việc với một số cán bộ có liên quan. Qua công tác kiểm sát, VKSND thị xã Từ Sơn nhận thấy UBND các phường cơ bản đã thực hiện tốt những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Bên cạnh những ưu điểm, đoàn cũng chỉ ra những vi phạm, thiếu xót còn tồn tại trong công tác này. Kết luận tại các cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu UBND các phường tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và kịp thời khắc phục những vi phạm, tồn tại để công tác thi hành án hình sự  được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện KSND thị xã Từ Sơn đã ban hành 02 bản kiến nghị yêu cầu UBND các phường kịp thời khắc phục vi phạm, Kiến nghị của Viện kiểm sát được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, chấp nhận.

Nguyễn Đỗ Dương - Viện KSND thị xã Từ Sơn