Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư  pháp, Phòng Thanh tra – Khiếu tố phối hợp với Phòng 2 – Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và Viện KSND thị xã Từ Sơn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư  pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/4/2020 theo Quyết định số 619/QĐ-VKSBN và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 620/KH-VKSBN cùng ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu Đoàn đã về làm việc và công bố Dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn.

Đoàn công tác làm việc tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của đơn vị trong thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/4/2020, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách cũng như công tác tiếp nhận, phân loại thụ lý tin báo; kiểm tra hồ sơ giải quyết tin báo; hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó đã đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư  pháp tại đơn vị.

 Đồng chí Đoàn Anh Phương  đã biểu dương những kết quả mà Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn đã đạt được và nêu ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại đơn vị còn tồn tại và yêu cầu đơn vị khắc phục sửa chữa. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn thay mặt cho lãnh đạo, Điều tra viên, cán bộ điều tra trong đơn vị tiếp thu và khắc phục những tồn tại, thiếu sót Đoàn công tác đã chỉ ra để trong thời gian tới công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thanh, phòng Thanh tra - Khiếu tố - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh