Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, từ ngày 17/9/2019, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2018 đến 31/8/2019.

Đoàn kiểm sát của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3  làm trưởng đoàn và các Kiểm sát viên trong đơn vị. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo, Điều tra viên, cán bộ điều tra của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh báo cáo việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh báo cáo việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra, xem xét toàn bộ các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Sau một thời gian tiến hành kiểm sát, ngày 27/9/2019, Đoàn kiểm sát đã tiến hành công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC02). Dự thảo kết luận đã nêu rõ những ưu điểm trong công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm như công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý tin báo; việc lập hồ sơ giải quyết tin báo, nhất là việc ra các quyết định xử lý đối với các tin báo cơ bản  đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, có căn cứ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm như việc chậm chuyển Quyết định phân công giải quyết tin báo cho Viện kiểm sát để tiến hành kiểm sát; chậm ban hành công văn đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thời hạn xác minh tin báo…

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã tiếp thu những nội dung trong Dự thảo Kết luận mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra và sẽ chỉ đạo các Điều tra viên, cán bộ điều tra khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Cơ quan điều tra  để đảm bảo việc giải quyết các tin báo đã tiếp nhận được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Đình Thắng - Phòng 3, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh