Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, trong 02 ngày 18 và 19/9/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình do đồng chí Nguyễn Mạnh Giang – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (thời điểm kiểm tra từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/8/2017).

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Giang - Trưởng đoàn đã đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình.

Đ/c Nguyễn Mạnh Giang - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Gia Bình công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Giang công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gia Bình đã báo cáo kết quả công tác giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình thời điểm kiểm tra từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/8/2017.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cùng tài liệu có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua kiểm tra cho thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình đã mở sổ tiếp nhận, thụ lý và theo dõi việc giải quyết tố giác và tin báo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 06/2013. Các tố giác, tin báo đều được tiếp nhận, thụ lý đầy đủ; sổ sách cập nhật thông tin thụ lý, giải quyết đầy đủ đảm bảo đúng yêu cầu. Trong quá trình giải quyết lập hồ sơ tin báo đầy đủ, chi tiết theo quy định tại Thông tư liên tịch 06/2013. Các quyết định khởi tố vụ án và không khởi tố vụ án đảm bảo có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đã tích cực chủ động và tuân thủ đúng các quy định trong quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình theo quy định tại Thông tư liên tịch 06/2013 và quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết. Thể hiện ở việc đã thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như: Có 02 quyết định phân công Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình không phân loại là tin báo hay tố giác về tội phạm; Một số hồ sơ sắp xếp chưa khoa học, chưa đóng dấu và không thống kê tài liệu có trong hồ sơ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên trong thời gian tới để công tác này được thực hiện hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Lê Đình Khôi - Viện KSND huyện Gia Bình