Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, vào hồi 08 giờ ngày 06/11/2019, tại trụ sở Công an huyện Lương Tài, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Tài trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại cơ quan Công an huyện Lương Tài.

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài do đồng chí Lê Đình Hiền - Viện trưởng, làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ Quốc huyện Lương Tài tham gia hoạt động giám sát và các cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát huyện Lương Tài.

Về phía Công an huyện Lương Tài có đồng chí Vương Văn Thanh, Phó trưởng Công an huyện Lương Tài và cán bộ, Điều tra viên đơn vị.

Sau khi nghe đồng chí Lê Đình Hiền công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp; quán triệt những vấn đề trọng tâm, phương pháp, mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát. Đại diện lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam của đơn vị tại thời điểm kiểm sát.

Đ/c Lê Đình Hiền - Viện trưởng Viện KSND huyện Lương Tài công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam tại Cơ quan Công an huyện Lương Tài

Sau thời gian làm việc, đoàn kiểm sát đã ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam được đơn vị thực hiện theo đúng quy định; việc quản lý tạm giữ, tạm giam chặt chẽ; chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tạm giữ, tạm giam tại đơn vị còn một số vi phạm như: vi phạm chế độ thăm gặp đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; sổ sách chưa cập nhật đầy đủ các nội dung theo quy định.

Các vi phạm mà đoàn kiểm sát chỉ ra đã được lãnh đạo Công an huyện Lương Tài nghiêm túc tiếp thu, chấp nhận.

 

Đoàn Xuân Thảo - Viện KSND huyện Lương Tài