Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, trong hai ngày 19, 20/05/2020, Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Khá – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ (thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 15/05/2020).

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Khá – Trưởng đoàn đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác đơn vị đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót nhằm giúp đơn vị kịp thời khắc phục sửa chữa để làm tốt công tác kiểm sát trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020 của lãnh đạo Viện kiểm sát huyện Quế Võ, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách, việc lập hồ sơ kiểm sát của tất cả các khâu công tác kiểm sát, các chỉ tiêu nghiệp vụ; công tác quản lý chỉ đạo điều hành của đơn vị …

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 tại Viện KSND huyện Quế Võ

Sau hai ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đồng chí Nguyễn Văn Khá – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra, với sự tham gia của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Quế Võ, qua đó đánh giá những ưu điểm và chỉ ra các tồn tại trong các khâu công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020 của VKSND huyện Quế Võ, cụ thể:

Sáu tháng đầu năm 2020, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã đoàn kết, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có nhiều sự đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đã đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Về cơ bản các chỉ tiêu công tác của đơn vị đều đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể: Ban hành 28 yêu cầu/28 tin báo, tố giác về tội phạm phải  lập hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%), đảm bảo các yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo tội phạm có căn cứ pháp luật; ban hành 108 yêu cầu điều tra/104 vụ án thụ lý kiểm sát điều tra (đạt tỷ lệ 104%); Kiểm sát viên tiến hành trực tiếp hỏi cung, phúc cung 100% các vụ án trước khi truy tố. Phối hợp với Công an và Tòa án huyện xác định 09 vụ án điểm (đạt tỷ lệ 8,7%), xét xử 06 vụ án theo thủ tục rút gọn; tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự ( Trong đó có 02 phiên tòa rút kinh nghiệm mời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị tham dự và 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến tới điểm cầu Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh); ban hành 05 yêu cầu khởi tố bị can đối với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ; ban hành 02 kiến nghị phòng ngừa và 15 kiến nghị trực tiếp trong các khâu công tác và ban hành 07 yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ trong lĩnh vực dân sự. Qua đó góp phần vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quế Võ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và yêu cầu đơn vị khắc phục, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Vũ Công Thập – Viện trưởng VKSND huyện Quế Võ đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và hứa tiếp tục chỉ đạo đơn vị phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại hạn chế  để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời đồng chí cũng mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, các thành viên trong Đoàn kiểm tra, công tác hưỡng dẫn nghiệp vụ của các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh để đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Yến - Viện KSND huyện Quế Võ