Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2019, trong thời gian từ ngày 22/4/2019 đến 24/4/2019, Phòng 3 phối hợp cùng với Phòng 12 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (PC01), theo Quyết định số 507/QĐ-VKSBN ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.


Đoàn công tác tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh

Đoàn công tác gồm có đồng chí Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng phòng 12; các đ/c Nguyễn Đình Thao; Trần Việt Yên - Kiểm sát viên Phòng 3 và Phòng 12 là thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đăng Thanh - Phó Thủ trưởng thường trực - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, cùng các đồng chí lãnh đạo, Đội trưởng các các đội nghiệp vụ; Điều tra viên và cán bộ làm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm kiểm sát kể từ ngày 01/12/2018 đến ngày 15/4/2019.

Trong thời gian thực hiện việc kiểm sát, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, cùng tài liệu có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Quá trình kiểm sát, đoàn công tác đã chỉ ra những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thông qua cuộc kiểm sát đã góp phần làm cho công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Nguyễn Đình Thao - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh