Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, ngày 18/11/2019, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đỗ Thịnh –Chánh thanh tra, làm trưởng đoàn đã tiến hành thông qua dự thảo Kết luận Thanh tra về công tác thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn ( thời điểm từ 01/12/2017 đến 30/9/2019)

Nội dung thanh tra:

Trong lĩnh vực hình sự: Việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng;  án hình sự bị Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm tuyên hủy để điều tra, xét xử lại

Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại: Án sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để xét xử lại.

Trong lĩnh vực Thi hành án hình sự: Số bị án phạt tù được hoãn thi hành án.

Qua công tác thanh tra nhận thấy: Đơn vị đã mở đầy đủ sổ sách việc ghi chép rõ ràng, các hồ sơ được lập đầy đủ. Kiểm sát viên trích cứu các hồ sơ, xây dựng báo cáo đề xuất được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt, xây dựng đề cương xét hỏi, dự kiến phiên tòa, Luận tội, bài phát biểu; lập phiếu kiểm sát đầy đủ các đối với bản án, quyết định của Tòa án và báo cáo kết quả sau khi xét xử vụ án.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đoàn Thanh tra đã phát hiện và chỉ ra những thiếu sót, hạn chế, còn tồn tại ở các khâu công tác được Thanh tra.

Kết thúc Thanh tra đồng chí Đỗ Thịnh – Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại của Viện KSND TX. Từ Sơn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để đơn vị phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế để khâu công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị ngày một tốt hơn.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí  Viện trưởng Viện KSND Thị xã Từ Sơn tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của đoàn thanh tra và sẽ chỉ đạo đơn vị  rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Lê Đình Khôi - Phòng Thanh tra, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh