Ngày 12/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Chuyên đề “Kỹ năng của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh có đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí lãnh đạo đơn vị cấp phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh Hội nghị

Điểm cầu 8 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt nội dung, mục đích của Hội nghị đó là nắm vững các quy định của pháp luật, từ đó trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp các khó khăn vướng mắc và là diễn đàn để các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát nghiên cứu các kỹ năng trong thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng chí cũng nhấn mạnh đây cũng chính là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong năm 2019.

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, trao đổi 04 Chuyên đề, do các đồng chí báo cáo viên là Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có nhiều kinh nghiệm trong lịch vực này trực tiếp truyền đạt, bao gồm: Chuyên đề “Kỹ năng kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” do đồng chí Đoàn Xuân Chanh - Trưởng phòng 1 thực hiện; Chuyên đề “Thực trạng và kỹ năng kiểm sát việc lập hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Kỹ năng kiểm sát giai đoạn tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” do đồng chí Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3 thực hiện; Chuyên đề “Kỹ năng kiểm sát trực tiếp trong việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” do đồng chí Ngô Huy Quang - Phó Trưởng phòng 3 thực hiện; Chuyên đề “Một số vấn đề về thẩm quyền trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Viện kiểm sát, những khó khăn và đề xuất kiến nghị” do đồng chí Đinh Văn Bình - Phó Trưởng phòng 1 thực hiện.

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức Hội nghị đã tổng hợp có 23 ý kiến phát biểu của các đơn vị nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết khâu công tác này, tất cả các ý kiến trên đã được các đồng chí Báo cáo viên trực tiếp giải đáp; từ đó triển khai, áp dụng thống nhất trong thực tiễn công tác để công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Đ/c Ngô Minh Hiệu - Trưởng phòng 15 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội Nghị
Đ/c Đoàn Xuân Chanh - Trưởng phòng 1 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội Nghị
Đ/c Nguyễn Huy Quang -  Phó Trưởng phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội Nghị

Đ/c Đinh Văn Bình - Phó Trưởng phòng 1 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội Nghị

Nguyễn Thị Hải Hà – Viện KSND tỉnh Bắc Ninh