Thực hiện kế hoạch số 560/KH-VKSBN ngày 08/4/2019 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, sáng ngày 29/5/2019 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố".


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Phòng 1, 3 Viện KSND tỉnh, đại điện lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng TH&TKTP, Thanh tra Viện; đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp huyện; đại diện Lãnh đạo, Điều tra viên của các cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh và Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn.

Đ/c Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trình bày báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3 - Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh trình bày nội dung của báo cáo chuyên đề. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, cụ thể các kết quả đã đạt được trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh; đồng thời cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc của Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực của Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị có 06 ý kiến phát biểu tham luận của đại điện Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát hai cấp. Các ý kiến tham luận đều khẳng định: Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở tiếp nhận tin báo, tố giác, cơ quan có thẩm quyền xác định có dấu hiệu tội phạm hay không để quyết định việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nói chung và Kiểm sát viên nói riêng trong công tác này là kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của Cơ quan điều tra đầy đủ, kịp thời, mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện, khởi tố, điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng và hiệu quả công tác là yếu tố "con người". Các Điều tra viên và Kiểm sát viên là những nhân tố quan trọng góp phần giải quyết tốt các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận. Trong quá trình đó, Điều tra viên là người trực tiếp thực hiện hoạt động xác minh, Kiểm sát viên được phân công cần vào cuộc sớm hơn, trực tiếp hơn, thường xuyên hơn và phối hợp tốt hơn với Điều tra viên trong công tác này. Năng lực của mỗi cá nhân còn tùy thuộc vào khả năng nhận thức, tích lũy kinh nghiệm của từng người. Mục tiêu chung hướng tới là nhằm đảm bảo việc xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố một cách khách quan, đầy đủ, đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng nhấn mạnh: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, yêu cầu các Kiểm sát viên phải không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các Kiểm sát viên phải nắm chắc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự để việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiến hành một cách nhanh chóng, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý kịp thời, tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm, góp phần ổn định trật tự xã hội.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội nghị chuyên đề: "Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố" đã hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra. Qua Hội nghị cũng giúp cho các Kiểm sát viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để từng bước nâng cao hơn nữa năng lực của bản thân trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đáp ứng yêu cầu trong công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

Ngô Thị Hảo - Phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh