• Tin trong nước

Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 7 dự thảo án lệ
15:41 18/12/2017
Thực hiện công tác xây dựng và phát triển án lệ, trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ngày 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều