• Tin trong nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước
10:47 04/10/2018
Chiều 3/10, Hội nghị Trung ương 8 làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV khai mạc tới đây.
Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 7 dự thảo án lệ
15:41 18/12/2017
Thực hiện công tác xây dựng và phát triển án lệ, trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ngày 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều